Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Ovo je moj najomiljeniji, pun ljubavi poklon za čovečanstvo, za vođe čovečanstva, za organizatore društva, za šefove vlada.
Ovde je nešto tako jednostavno za mene.
Ja znam kako da odstranim mrak.
Ja mogu da unesem kompletnu beskonačnost u tačku.
Mogao bih da oživim tu tačku u umu čoveka, u samoodnosnom postojanju pojedinca i naroda i sveta i univerzuma.
To je moj posed danas i ja sam rado spreman da ga dam.
Iz ljubavi – samo iz ljubavi, to je sve.
To je moja tradicija vedskih Učitelja.
Ja imam znanje.
Ja imam milost vedske tradicije Učitelja.

Mahariši Maheš Jogi
15. oktobar 2003
2019 © Dejan Zoksimovski