Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Umetnost viđenja: Vidi ono što je korisno, nemoj da vidiš ono što je jadno. Šta god da vidiš treba da donese radost, treba da donese sreću, treba da donese život. Vidi samo lepotu, ne mari za ostalo.

Mahariši Maheš Jogi
2020 © Dejan Zoksimovski