Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Videli smo da knjiško znanje ima velika ograničenja. Fragmentisano je i ne odaje priznanje ljudskoj inteligenciji jer ljudska je inteligencija sva božanska u svojoj suštinskoj prirodi. To božansko je na svom sopstvenom nivou. Um mora da zaroni u njega koristeći transcendentalnu meditaciju, tehniku ronjenja i da postane jedno s tim božanskim. To je sve što treba da uradite, o ostalom će se pobrinuti Prirodni zakon.

Mahariši Maheš Jogi
Globalna konferencija za štampu, 17. novembar 2004
2019 © Dejan Zoksimovski