Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Talasi misli su mnogo moćniji od talasa koje stvaraju govor i delovanje. Svakom mišlju, rečju i delom stvaramo određeni talas u atmosferi, ali su talasi misli posebno prodorni. Kada smo radosni, srećni i puni blagosti i ljubavi za ceo svet, ljubav primamo sa svake strane.

Mahariši Maheš Jogi
Nauka o Bitku i umetnost življenja
2019 © Dejan Zoksimovski