Home » Mahariši Maheš Jogi

Mahariši Maheš Jogi

Izvor: tm.org

Postignuća Mahariši Maheš Jogija su dalekosežna u polju znanja i sveobuhvatna u polju akcije.Tokom prethodnih 50 godina, više od pet miliona ljudi je naučilo tehniku transcendentalne meditacije i napreduju ka prosvetljenju praktikujući tehniku dva puta dnevno. Mahariši je obučio preko četrdeset hiljada učitelja transcendentalne meditacije, otvorio hiljade centara za podučavanje transcendentalne meditacije, i osnovao desetine škola, koledža i univerziteta. Program Maharišijeve vedske nauke se primenjuje u domovima, privatnom biznisu i javnim institucijama u svakoj državi.

Pitanja i odgovori

Maharišija su intervjuisali nebrojeno puta širom sveta za vreme više od 50 godina dugog podučavanja transcendentalne meditacije u svim zemljama. Navodimo nekoliko pitanja novinara sa Maharišijevim odgovorima.

Šta je, zapravo, transcendentalna meditacija?

Mahariši: Transcendentalna meditacija je jednostavna, prirodna tehnika za razvoj uma, spontani, nenaporni tok uma ka svojoj neograničenoj suštini. Pomoću transcendentalne meditacije, um razvija sposobnost da doživi neograničenu svesnost, transcendentalnu svesnost, svest jedinstva – živo polje sveg potencijala, gde je svaka mogućnost prirodno dostupna svesnom umu. Svesni um postaje svestan svoje prave vrednosti, svoje neograničene suštine, svog beskonačnog potencijala.

Transcendentalna meditacija omogućava našem svesnom umu da spozna sav opseg svog postojanja – aktivan i tih, tačku i beskonačnost. To nije skup verovanja, filozofija, način života ili religija. To je iskustvo, mentalna tehnika koja se praktikuje dva puta dnevno petnaest ili dvadeset minuta.

Koje su praktične dobrobiti transcendentalne meditacije?

Mahariši: Naučni eksperimenti koji uključuju ljude koji praktikuju transcendentalnu meditaciju ukazuju na to da ta tehnika dovodi do unapređenja u svim oblastima života. Stres se smanjuje, zdravlje se poboljšava, mozak bolje funkcioniše, međuljudski odnosi postaju bolji, produktivnost na poslu i zadovoljstvo poslom se povećavaju.

Zašto je potrebna obuka za tehniku transcendentalne meditacije ako je ona tako prirodna?

Mahariši: Instrukcija je potrebna da bi um, u svom aktivnom stanju, naučio kako da iskusi svoja manje aktivna stanja, kako da iskusi svoja sve manje i manje aktivna stanja, sve dok na kraju ne spozna transcendentalno stanje svesti.

Ali dok učimo kako se to radi, moramo imati na umu da je um obično bio puštan da luta naokolo tako dugo u polju znanja ili moći ili potrage za srećom da mora da se nauči kako da ponovo upozna sebe. Zato je obuka neophodna. Kada neka osoba nauči transcendentalnu meditaciju tada zna šta je prirodno stanje njenog uma. Ali da bi to spoznala, ona mora biti oslobođena neprirodnih “programa” delovanja i iskustava.

Većina ljudi nema iskustvo transcendentalne svesti, čiste svesti, čiste prirode uma. Oni su svesni postojanja aktivnog stanja uma, koji predstavlja budno stanje svesti. Oni su takođe svesni stanja potpune odsutnosti uma, stanja spavanja. I svesni su stanja između ta dva, stanja sanjanja. Ali nisu svesni čiste ili transcendentalne svesti. Dolazak do iskustva te svesti se podučava kroz transcendentalnu meditaciju, iako to iskustvo nije ništa drugo do sama priroda uma.

Neko bi mogao biti zabrinut oko toga šta će se desiti ako dođe u stanje tako dubokog odmora?

Mahariši: Svako zna da je spavanje vrlo prirodno. Niko ne mora da radi naporno da bi spavao. To znači da je odmor prirodan proces. Kada se neko odmara, tada se oseća bolje, tada se oseća opušteno. “Radi naporno” je pogrešan princip. Umesto toga, treba povući um unutra, povući strelu i pustiti je. To je postupak da ispunimo svoje želje. Um koji ima želju treba povući u stanje tišine, i tamo, u toj transcendentalnoj svesti, želja će se ispuniti. To je veliko znanje o životu, koje ne zahteva težak rad. Uživaj i ispuni svoje želje.

Link: http://www.tm.org/maharishi

2024 © Dejan Zoksimovski