Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Neka slava Božanskog osvane u ljubavi. Neka blaženstvo Božanskog praštanja i svetlost ljubavi prožmu naš život i pretvore naš život u večni život Božanskog bića.

Mahariši Maheš Jogi
Mahariši Maheš Jogi, Ljubav
2020 © Dejan Zoksimovski