Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Iskustvo transcendentalne svesti razvija čovekov latentni stvaralački potencijal dok rastvara nagomilane stresove i umor putem dubokog odmora stečenog tokom prakse.
Ovo iskustvo oživljava u čovekovoj svesnosti kreativnost, dinamizam, red i organizujuću moć što rezultuje u povećanoj efektivnosti i uspehu u životu.

Maharishi Mahesh Yogi
Maharishi University of Management – Wholeness on the move
2nd Edition, Published 1995, 352 pages
Transcendental Meditation, page 174 – 175
© Copyright Maharishi Ved Vigyān Vishwa Vidyā Peetham
2023 © Dejan Zoksimovski