Home » Citat trenutka

Citat trenutka

…Srca u kojima je svanula sveobuhvatna svest mogu da imaju moć neograničenog okeana sveopšte ljubavi čak i u potoku lične ljubavi…

Mahariši Maheš Jogi
1960
2022 © Dejan Zoksimovski