Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Unutrašnja inteligencija svakog čoveka je kosmička po svojoj prirodi. Čovek je po svojoj prirodi kosmički. Putem transcendentalne meditacije, tu transcendentalnu vrednost sopstvene inteligencije čovek prenosi u svoj govor, u svoje ponašanje, to je veoma jednostavna tehnologija za življenje savršenstva u životu.

Mahariši Maheš Jogi
MGPC, 24. jul 2002
2020 © Dejan Zoksimovski