Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Život je blaženstvo, tok blaženstva.
Vedski izraz kaže: “Iz punine punina izranja.”
Ceo tok života je tok punine. Ona je suštinska priroda Božanskog. Samo na tom nivou, samo na svom sopstvenom nivou Ona (punina) je dostupna umu, dostupna intelektu, dostupna sopstvu. Tako je lako imati je.
Veoma je nepotpun sistem obrazovanja koji ne omogućuje umu svakog čoveka da dođe do tog polja izobilja unutar vlastitog Sopstva.

Mahariši Maheš Jogi
MGPC, 17. novembar 2004, MERU, Holandija
2021 © Dejan Zoksimovski