Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Jedini zlatni put za mir u životu je iskustvo transcendentalne svesti blaženstva a tu veličanstvenu lepotu života svako lako može da dostigne i da živi celog svog života.

Mahariši Maheš Jogi
Nauka o Bitku i umetnost življenja
2021 © Dejan Zoksimovski