Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Ako hoćete potpuno ispunjenje u životu, ono što je neophodno je da koristite ovu tehniku transcendentalne meditacije svakoga dana, redovno. I još jedna stvar koja je važna je ispravno mišljenje i ispravno delanje. Veoma je važno da o stvarima koje ne smatramo ispravnim, jednostavno ne mislimo i ne radimo ih.

I ako smo redovni u meditaciji ujutro i uveće i ako prihvatamo život kako dolazi sa svom ljubavlju i čistotom u ponašanju i iskrenošću u našim osećanjima prema ljudima, nema razloga da ne počnemo da živimo ispunjenje u životu.

Mahariši Maheš Jogi
1964
2021 © Dejan Zoksimovski