Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Vedsko obrazovanje oživljava obe ove vrednosti znanja, znanja stečenog neposrednim iskustvom i znanja stečenog razumevanjem, i to dovodi do dotoka svih oživljenih svojstava Ātmā-e (čiste svesti, jedinstvenog polja) u intelekt, duh, aktivnost i ponašanje.
Kada se funkcionisanje svih ovih nivoa svesti spontano odvija u skladu s Prirodnim zakonom, to znači da je saglasno s Prirodnim zakonom u redosledu kako je prikazan u vedskoj literaturi i tada je to funkcionisanje vedske svesti.
Vedska svest je spontano u skladu s Prirodnim zakonom koji savršeno sređeno upravlja kosmosom. Zbog toga je akcija koja je u skladu s vedskom svešću, akcija u skladu s Kosmičkim Poretkom. Zbog toga se vedska svest ne susreće ni s problemima ni s patnjom.

Mahariši Maheš Jogi
Celebrating Perfection in Education – Dawn of Total Knowledge
Published 1997, 196 pages
Celebrating Everything to Be Vedic, page 81
© Copyright Maharishi Vedic University Press
2022 © Dejan Zoksimovski