Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Ego traži šta da kritikuje, to uvek podrazumeva poređenje s prošlošću.
Ljubav, međutim, gleda svet miroljubivo i s prihvatanjem.
Ego traži mane i slabosti.
Ljubav traži da vidi znak snage. Ona vidi koliko se čovek već približio ne koliko još mora da ide.
Kako je jednostavno voleti i kako je iscrpljujuće uvek nalaziti greške, jer svaki put kad uočimo grešku, pomislimo da nešto treba da se uradi tim povodom.
Ljubav zna da nikada ništa nije potrebno osim više ljubavi.

Mahariši Maheš Jogi
2021 © Dejan Zoksimovski