Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Ako ste iskreni u davanju, biće Vam uzvraćeno mnogo puta više.

Mahariši Maheš Jogi
Science of Being and Art of Living, 1963, page 87
2022 © Dejan Zoksimovski