Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Tehnika transcendentalne meditacije se razlikuje od prakse koncentracije.
Koncentracija je statična, a um hoće raznovrsnost.
Tehnika transcendentalne meditacije je dinamičan, spontan proces… ona omogućava umu da se spontano kreće u smeru veće privlačnosti i zadovoljstva. Iz tog razloga koncentracija nije potrebna.

Mahariši
1973
La Antilla, Spain
Celebrating the Dawn, p. 30
2023 © Dejan Zoksimovski