Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Svako ljudsko biće ima u sebi skrivenu neograničenu količinu genijalnosti. Transcendentalna meditacija otkriva sav ovaj skriveni potencijal i omogućuje svakom učeniku da živi ovu urođenu snagu duha u svom svakodnevnom životu.

Mahariši Maheš Jogi
Prosvetljenje za svakog pojedinca i nepobedivost za svaki narod, 1978
2020 © Dejan Zoksimovski